Banker och kreditinstitut tjänar enorma summor lån och krediter varje dag. Nu utmanas de av nya aktörer som erbjuder lån utan att involvera bankerna. Genom ny teknik är det möjligt att via en digital plattform koppla samman investerare med låntagare. Hetast på marknaden är peer to peer-lån där du själv kan låna ut pengar till privatpersoner. Läs vidare för att ta reda på hur det fungerar och vilken avkastning du kan förvänta dig när du investerar i peer to peer-lån.

 

Står vi inför en ny finanskris?

Det är drygt 10 år sedan den senaste stora finanskrisen och många undrar om börsen verkligen har mer att ge eller om den är på väg ner. Vissa är till och med övertygade om att vi står inför en ny krasch. Då kan det vara tryggt med ett stabilt investeringsalternativ som inte korrelerar med aktiemarknaden. Här finns bland annat peer to peer-lån som ett smart tillgångsslag att använda för att diversifiera sin portfölj. Det vill säga att investera i blancolån till kreditvärdiga personer.

 

Korrelerar inte med börsen

– Tillgångsslaget korrelerar inte med aktiemarknaden och har stabila och förutsägbara kreditförluster. Under finanskrisen 2008 och 2009 ökade kreditförlusterna på blancolån från cirka 1 procent till cirka 2 procent, säger Erika Eliasson, IR-chef på Lendify, Sveriges största marknadsplats för lån.

 

Investeringen skiljer sig från traditionella tillgångsslag eftersom risk och avkastning inte går hand i hand. I och med att bankerna under lång tid har haft oligopol på tillgångsslaget är det  möjligt att få hög avkastning till relativt låg risk. Tack vare Lendifys gedigna

kreditprövningsprocess säkerställer man att kreditförlusterna hålls låga.

 

Vilken avkastning kan man förvänta sig?

De flesta av investerarna väljer att automatiskt investera i en korg av lån, det som Lendify kallar för autoinvest. Investeraren väljer tidshorisont (lång eller kort) på underliggande lån och sedan sköter Lendify investeringarna och säkerställer en god riskspridning. Den förväntade årliga avkastningen efter avgifter och kreditförluster ligger mellan 4 och 6 procent beroende på löptid. Som investerare kan du även välja att sköta dina investeringar manuellt. Då sköter du själv din riskspridning och kan välja lån utifrån riskklass samt löptid. På så sätt går det att komma upp i en betydligt högre avkastning än 6 procent men följden blir således att risken ökar. Vidare är räntan på underliggande lån kopplad till det allmänna ränteläget i samhället, vilket innebär att om Stibor höjs ökar även räntan på underliggande lån i din portfölj och avkastningen ökar.

 

Det här är Lendify

Lendify är ett Stockholmsbaserat bolag grundat 2014 som tillhandahåller en digital plattform där investerare och låntagare möts. Lendify erbjuder så kallade peer to peer-lån där du lånar pengar av andra privatpersoner. I och med att Lendify är en digital plattform utan kostnader för gamla IT-system, ineffektiva processer och kontorsnät kan de vara mer kostnadseffektiva. I förlängningen betyder det att kunderna får behålla mer själva och får en bättre avkastning på sin investering.