Många drömmer om rikedom och i de flesta fall förblir det tyvärr dock bara drömmar. Hur ska man då med högsta möjliga sannolikhet nå ett mål om rikedom? Det tänkte jag besvara genom att redovisa statistik för hur “rikingar” har byggt sina förmögenheter.

 

Vem är rik?

Först behöver jag dock definiera vad begreppet rik innebär. En lämplig gräns för definitionen av att vara rik är mer än fem miljoner kronor i tillgångar som man snabbt kan omsätta i pengar; exempelvis aktier eller fonder. Bostäder är pengar som är mer “inlåsta” och svårare att likvidera till kontanter. År 2007 hade endast 26 865 personer dessa fem miljoner kronor, vilket innebär mindre än tre personer per 1000. Anledningen till statistik från 2007 beror på avskaffandet av förmögenhetsskatten- och därmed taxeringen som var offentlig.

 

Hur blir man rik?

För några år sedan lät tidskriften Connoisseur göra en undersökning om förmögenheternas uppkomst, något DI skrev om. Svaren blev kanske inte så överraskande men de förtjänar emellertid att redovisas.

 

Så här fördelades svaren på frågan:

 

Hur har dina finansiella tillgångar primärt byggts upp?

Eget företagande eller delägande i företag 51%
Värdepappersförvaltning 21%
Hög lön, i Sverige 12%
Arv, gåva 6%
Bostadsaffärer 5%
Övrigt 5%
Idrotts- eller musikkarriär 0,3%

Avrundade procentsatser.

 

Många “self made millionaires”

Resultatet ger ett tydligt svar. Vill du bli rik – starta ett företag! Men det är lättare sagt än gjort. Att försöka bli rik genom långsiktig värdepappersförvaltning ger dock goda odds, medan rikedom via lönearbete synes vara nästan dubbelt så svårt. Vidare får argumentet att rika personer fötts in till rikedom en smäll eftersom detta bara gäller för en av tjugo rika personer.

 

Bostadsaffärer brukar också dyka upp som vanliga förklaringar till rikedom men även här är andelen låg, kanske med anledning av att de flesta bostadsmiljonärer inte realiserat sina värden, utan köper nya bostäder direkt efter att den första sålts av. Under punkten “övrigt” var det vanligaste svaret att förmögenheten byggts upp genom en kombination av flera av de ovanstående sätten. Mest troligt är att detta gäller för fler. För den som drömmer om ära, berömmelse och rikedom via musik eller idrottskarriär verkar utsikterna hopplösa. Under 100 personer har lyckats med detta om man ska tro enkäten och SCB:s statistik.

 

Sätt målet om att bli lagom rik

Det bästa man kan göra om man vill bli rik och bygga en förmögenhet är att ta sikte på en rimlig målnivå. För de flesta är inte fem miljoner i finansiella tillgångar uppnåbart (om boendet skall exkluderas). Om du regelbundet avsätter 10-20 procent av din inkomst (studiebidrag och/eller lön; Elin avsatte hela 60%(!) av sin inkomst i september) och investerar dessa i kvalitetsbolag med stabila utdelningar finns dock stor sannolikhet att du når ett par miljoner, vilket enligt mig räcker för en att känna sig “rik”.

 

Behåll målet i sikte

Avslutningsvis skulle jag vilja hävda att det är bra att sätta mål inom ens sparande, men man ska komma ihåg att vägen mot drömmen är en process i sig. Sparande tar tid och man lär sig längs vägen. Det är ändå viktigt att man ska tro på sin dröm och alltid ha målet i sikte. Det går att bli en av de med mer än fem miljoner i finansiella tillgångar, om man vågar drömma om det

 

/Johannes

I min portfölj har jag investmentbolag som “basaktier” då de ofta är lite stabilare än ”renodlade” bolag. Vissa tycker att det är tråkiga nybörjaraktier eftersom de innehåller aktier som i sin tur tas om hand av proffs. Man behöver inte ha koll på bolag som behöver nya pengar mm, utan kan spara i dem som om de vore fonder; och breda sådana.

 

Investmentbolaget Creades
Idag var vi på Creades för att intervjua grundaren och styrelseordföranden Sven Hagströmer. Creades är ett investmentbolag med störst substansvärde i Avanza. De äger dock även 20% i Lindab som också det är ett noterat bolag. En stor fördel med investmentbolag är att de kan äga onoterade företag. Creades innehar till exempel klädföretaget Acne Studios, apoteket Apotea, samt bankaktien Tink. Creades är ett företag som opererar främst i Sverige, med en klar nisch inom digitala produkter. Detta kan man använda inom investmentbolaget, kunskap om en specifik bransch. Man driver utveckling av bättre produkter, och detta tycks gynna investmentbolagets utveckling i stort.

 

En av fördelarna med investmentbolag är dessutom att de har lyckats gå väsentligt mycket bättre än många fonder. Sedan finanskrisen har alla de stora investmentbolagen stigit dubbelt så mycket än börsen. Analytikerna verkar dessutom gilla de som haft lite motvind senaste tiden: Kinnevik.

 

Vem köper vilka investmentbolag?
Men de privatpersoner som väljer investmentbolagen är också ofta proffs visar det sig. De har många olika aktier på kontot. De har högre tillväxt än de flesta sparare. De handlar inte särskilt ofta, utan framför allt har de ett gemensamt: de gillar investmentbolag.

 

På deras pallplatser (enligt Avanza) efter sin huvudfavorit är ofta alla tre av samma kvalitet:

-Investor-ägarna har även favoriterna Melker Schörling, Industrivärlden och Latour.

-Industrivärden-ägarna däremot föredrar mindre investmentbolag som Creades, Svolder och Latour.

-Kinnevik-ägarna har ofta en blandning av de två ovan. De sparar både i Melker, Latour och Creades.

 

Har du några investmentbolag? Hur sparar du i dem?

/Johannes

Nordnet genomförde för något år sedan en undersökning där man undersökte “engagerade normalsparande” kunder. Detta innebar en sparare som gör minst två affärer per år vad gäller aktier, fonder eller värdepapper. Detta fann man:

 

 • Män är mer aktiva i sitt sparande och har också ett sparkapital som är 45 procent större än kvinnors.
 • Kvinnor är bättre på att månadsspara än män och har normalt en större riskspridning med anledning av att många väljer fonder före aktier.
 • Bland kvinnor är det tre av tio som bara äger fonder vilket är nästan tre gånger fler än bland män.
 • Män är betydligt mer intresserade av att investera i utländska värdepapper.
 • Det är 40 procent vanligare att kvinnor månadssparar jämfört med männen.

 

När Framtidsfeministen skrev om ämnet förra året fann hon att för varje hundralapp män sparar investerar de 45 kr i aktier. Kvinnor investerar 37 kr per sparad hundralapp.1Fler kvinnor måste investera mer i aktier, för att få en större avkastning och ha mer pengar i framtiden. För att citera samma inlägg:

 

“Att investera i aktier är mer riskabelt än att ha pengarna på banken men ger också chans till högre avkastning. Om du till exempel investerar 41 000 kr med 2 % snittavkastning kommer du ha 61 000 kr efter 20 år. Men om du istället har en snittavkastning på 8 % kommer du ha 191 000 kr. Det skiljer alltså 130 000 kr! Sparar du långsiktigt kan det vara värt att ta mer risk med några fler kronor per hundralapp!”

 

Claes Hemberg har även jämfört män och kvinnors sparande på Avanzas blogg.2 För två år sedan gjorde Hemberg denna jämförelse. Då hade kvinnors aktier stigit med i snitt +36% mot männens som hade tappat -0,5% under de 12 föregående månaderna. Förklaringen Hemberg hade var att kvinnor sparar i mer tåliga bolag. Fler lockas att köpa “kvinnliga bolag” när börsen är ojämn vilket gör kvinnor till ännu större vinnare. Samtidigt tappar “manliga bolag” tilltro och blir extra stora förlorare. När Hemberg blickade tillbaka över de tre föregående årens avkastning var det dock väldigt jämnt, kvinnor +82% mot männens +88%.

 

Nyare statistik från Avanza visar att de tio mest populära aktierna bland kvinnor gått mycket bättre än Stockholmsbörsen på tre års sikt.3 Johanna Kull menar på att kvinnors sparplan inte bara är stabil och långsiktig, utan att favoritaktierna även stigit fyra gånger mer än genomsnittet på Stockholmsbörsen.

 

 

I dag är en majoritet av alla ekonomistuderande kvinnor. Ärvda pengar och värdepapper fördelas i stort sett jämt mellan könen samtidigt som uppfostran har blivit mer jämställd mellan könen. Generellt sett sprider kvinnor riskerna bättre, är mer långsiktiga, skaffar sig information självständigt och spar mer regelbundet.

 

Det bästa framöver är väl om fler kvinnor gör som männen och sparar i aktier, och fler män gör som kvinnor och investerar i välskötta företag, långsiktigt. Kvinnor: spara mer, och män: spara bättre!

 

/Johannes

En kompis länkade detta klipp med Warren Buffet, en av världens främsta investerare, intervjuad på CNBC för ett par år sedan:

 

YouTube

 

Klippet handlar om en väldigt intressant tillgång: guld! Varför ska man inte bara investera pengarna i guld (som väl alltid kommer vara värderat högt?), istället för att köpa en massa riskfyllda värdepapper?

 

Buffet säger att om man skulle samla allt guld i världen, skulle man få en kub där sidan mäter 20,42 meter. Kuben kan inte göra någonting mer än att den står där och glimrar. Värdet skulle (2012) vara 7 biljoner dollar (en sjua och tolv nollor), lika mycket som en tredjedel av den amerikanska börsen, eller ungefär hälften av USAs jordbruksmark + sju Exxon mobil1. Warren Buffet menar att han varje dag skulle välja jordbruksmarken, för vad ska man egentligen göra med allt guld? Buffet säger om guld att “It doesn’t do anything but to sit there and look at you”.

 

Charlie Munger, vice styrelseordförande i Buffets konglomerat Berkshire Hathaway har sagt i en intervju att “civiliserade människor köper inte guld. Berkshire’s affärer gör nyttigt arbete.”.2 De vill helt enkelt inte vara involverade i ett nollsummespel där målet är att vara smartare än datorerna på marknaden. De investerar i produktiva företag för att producera värde i samhället. Det är dock viktigt att komma ihåg att det är “självklart” att en styrelsemedlem i Berkshire Hathaway föredrar värdeskapande företag framför mineraler, det är ju så de tjänar pengar. Men det ligger verkligen något i att man måste fundera på varför man köper och säljer tillgångar. Jag upplever att det finns en klar fördel med att investera i företag som kan förbättra människors liv, snarare än att ha pengarna i form av guldtackor inlåsta i källaren.

 

Låt oss titta på siffrorna

Om man analytiskt jämför Berkshire Hathaway med guld, blir resultatet olika beroende på vilken period man jämför. Om man kollar på Berkshire sedan Buffet klev in i företaget, så är det fördel Berkshire Hathaways aktie jämfört mot guld.

 

Detsamma gäller om man jämför 20 år tillbaka: guld har ökat med 376 procent och Berkshire med 1330 procent (2012). Om man däremot tittar tio år tillbaka, är det motsatsen: Berkshire har ökat med 62 procent jämfört med guld som ökat 416 procent.3

 

Buffet vill se mening i det han investerar i

En av Buffets grundprinciper är att investera i sådant som är användbart, som har ett syfte och som tillfredsställer ett av människans behov. Warren Buffet har exempelvis investerat omkring 1 miljard dollar i silver (ungefär 1,3% av hans tillgångar).4 Silver används i industriella och medicinska områden; Buffet har alltså både upptäckt ett sant värde i tillgången samt en efterfrågan. Guld når inte upp till Buffets användbarhetskrav. Även om det används industriellt, är det lättare att byta ut än vad silver är.

 

Så man ska inte köpa guld?

Guld är idag värderat över 1 300 USD per 31,103 gram. På grund av en “orolig omvärld” som medierna ofta kallar det, har många flytt aktiemarknaden för kontanter eller guld. Det finns en risk om investerare fortsätter med det. Den senaste tidens upp- och nedgångar visar nämligen på att guld är allt annat än en stabil placering. Det kan vara bra som ett komplement, främst om man tror att aktiemarknaden kommer bli än mer volatil (instabil) i framtiden. Men, en guldtacka genererar ingen ränta, och ingen utdelning. Den kommer bara stå där och stirra på dig.

 

The wealth of nations is men, not silk or cotton or gold.

Richard Hovey

/Johannes

Först vill vi tacka Handlarn som gästbloggade hos oss i lördags. Enligt statistiken har inlägget om minimalism delats och lästs av många, vilket gläder oss mycket! 🙂

 

Fortsättningsvis vill jag nämna att vi har bokat in vår första intervju. Den kommer ske i början av oktober och vi kommer intervjua en av Sveriges största och mest kunniga finansmän. Det ser vi verkligen fram emot!

 

Nu vill jag fortsätta med att förklara och djupdyka i de vanligaste begreppen på börsen, och ska idag förklara vad index är. Hur det är uppbyggt samt hur man kan använda det som verktyg för att lyckas på börsen. Finns det något annat du vill att vi ska förklara här på Studentspararna? Kommentera gärna nedan!

 

Vad är index?

Index beskriver hur ett värde förändras i förhållande till en viss tidpunkt. Det finns massor av olika typer av index där ett konsumentprisindex är ett exempel. Inom finansvärlden använder man sig istället av aktieindex och detta är ett användbart verktyg på aktiemarknaden.  

 

Index på börsen

Ett aktieindex visar värdeutvecklingen för ett sammansatt antal bolag över en viss tidsperiod. Ett av de index man talar mest om i Sverige är OMXS301, som mäter hur aktiekurserna förändrats, som grupp, för de trettio mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Detta följer även vissa fonder som t.ex. gratisfonden Avanza Zero.

 

Viktningen av aktier i index OMXS30 (tryck på bilden för att se mer).

 

Hur beräknar man aktieindex?

De flesta indexen bygger på bolagens börsvärde (aktiekursen multiplicerat med antal aktier), vilket innebär att bolag med högt börsvärde påverkar indexet mer än bolag med lägre börsvärde. Ett sådant index är värdeviktat, till skillnad från ett oviktat index som påverkas lika mycket av alla bolag oavsett storlek. Exempel på bolag som påverkar OMXS30 mycket är Nordea och H&M, medan bolag som Fingerprint Cards påverkar lite.

 

Index för vad som helst

Index används främst för att få en bild över börsutvecklingen och då kan man mäta hur ens egna innehav stått sig i förhållande till det. För att kunna jämföra en enskild eller ett flertal aktier gäller det att indexet man jämför med är relevant. Därför finns det en mängd olika index, för både sektorer och marknader. Man brukar kategorisera index efter nationella, globala, branschspecifika eller övriga index. Exempel på övriga index är valutor eller råvaror.

 

Att slå index!

När man bygger sin egen aktieportfölj kan man ha som mål att slå ett givet aktieindex (OMXS30 exempelvis). Annars kan man ju lika gärna köpa en gratisfond som följer just det indexet, utan att behöva göra något själv! Mitt stående mål är att årligen prestera dubbelt så bra som OMXS30, och det har lyckats varje år förutom det året jag började! Har du något mål?

 

/Johannes

Avgift till banken

Courtage är den avgift man betalar sin bank när man köper och säljer aktier. Pengarna går till banken (det är ju en av deras affärsidéer) och till börsen man handlar på. Hos de allra flesta banker är avgiften baserad på storleken på ens affär och består ofta av två delar: minimicourtage och rörligt courtage.

 

Hur mycket betalar man?

Minimicourtage

Minimicourtage är den minsta avgiften du får betala för en affär. Beroende på vilken depåtyp du har (t.ex. ISK, KF eller aktie- och fonddepå) och vilken funktionalitet den innebär kan du få ett courtage från 1 kr (de två största internetbankerna har förvisso courtage från 0 kr för att värva användare). Det normala i Sverige är dock 99 kr (främst om man inte har en rörlig del), men priserna varierar däremellan. Att handla på vissa storbanker är ofta dyrare, Handelsbanken har exempelvis ett minimicourtage på 99 kr.

 

Rörligt courtage

När man köper aktier för en större summa träder det rörliga courtaget in i form av en procentsats. Här beror avgiften också på vilken typ av depå du har. Generellt är det högre när du har ett lägre minimicourtage, och lägre när du har ett högre minimicourtage. Då kan procentsatsen variera från 0,069 % vid ett minimicourtage på 69 kr, till 0,25 % vid ett lägre minimicourtage.

 

Köp aktier billigt

Eftersom courtageavgifterna varierar är det viktigt att välja den courtageklass som är mest fördelaktigt för sitt sparande. De som jobbar med miljontransaktioner bör se efter lågt rörligt courtage, medan de som jobbar med exempelvis fyrsiffriga transaktioner bör se efter ett lågt minimicourtage. Fråga därför dig själv hur stora dina normala transaktioner är och hur ofta de brukar ske. Du kan räkna ut din alternativa avgift hos olika banker och utifrån det välja det courtage som passar ditt sparande bäst. Kom också ihåg att courtage för utländska aktier kan vara olika, och detsamma för mindre listor som till exempel Aktietorget.

 

Ett tips är att använda sig av någon av de hemsidor som jämför courtage mellan bankerna. På Compricer (vi är ej sponsrade) fyller man exempelvis i hur många affärer per år man förväntas göra, den genomsnittliga storleken på affärerna och storleken på depån. Därefter rekommenderar sajten vilken bank och courtageklass som är bäst.

 

Glöm inte att det självklart är mer än kostnaderna som räknas när du väljer bank. Se även till komponenter som kundnytta, användarvänlighet och funktionalitet för bästa möjliga trivsel. Vissa banker har mervärdesfunktioner (Nordnet med Shareville och Avanza med Aktiegeneratorn exempelvis). Leta efter det bästa alternativet för dig, både vad det gäller kvalitet och pris.

Bostad är för många den största enskilda utgiften man har. Så är det för mig, så är det för Elin. Enligt Sveriges förenade studentkårer (SFS) har 41% av studenter boendekostnader på över 4 000 kr per månad, det med inkomster (bidrag och lån) på runt 11 000 kr1. Så hur ska man egentligen göra för att hålla nere sina boendekostnader?

 

Jag bor i en korridor som ligger centralt i Uppsala, där jag delar toalett, dusch och kök med 3 andra studenter. För mig har det hittills bara varit positivt att bo i korridor; jag slipper bo själv och jag har en förhållandevis låg hyra (3290 kr). Dessutom har jag hamnat i en bra korridor (i större korridorer där det är fest varje kväll kan jag förstå att man lätt tröttnar!). Elin hyr en bostadsrätt i andra hand. Hon har eget kök, eget badrum och till och med balkong på sina nästan 40kvm! För det betalar hon dock 4800kr, alltså mer än 1500kr per månad än vad jag gör. Det kan alltså skilja mycket i pris, beroende på hur man kan tänka sig att bo.

 

 

Men när analysföretaget Evidensgruppen har undersökt vilken boendeform som egentligen är bäst2, är den totala boendeutgiften lägre om man köper en bostadsrätt än om man bor i en hyresrätt. Man menar på att flyttningarna bland unga minskar med anledning av att det blivit svårare att etablera sig i en hyresbostad. Detta samtidigt som prisutvecklingen på bostadsrättsmarknaden har inneburit att unga inte kunnat köpa en bostadsrätt för att fullt ut kompensera minskad etablering i hyresrätt.

Det finns risker med bostadsrätt

Man ska komma ihåg att bostadsbyggandet kommit igång de senaste åren samtidigt som priserna på bostäder fortsatt öka i de flesta studentstäder. Det finns därmed alltid en risk för att en bubbla, då risken att bostadspriserna kraftigt kommer falla på kort till medellång sikt, ökar. Vet man att man ska plugga i 5 år är det definitivt värt att överväga att köpa en bostadsrätt om man kan. En stor nackdel med bostadsrätt som student är dock   att handpenningen om 15% behövs (det krävs för de flesta att man har föräldrar som har pengar tyvärr), och man måste kunna få ett lån från banken vilket man utan fast anställning ofta har svårt att ta. Därmed är trösklarna för lägenhet mycket höga och något politikerna måste fortsätta jobba med att sänka. I min mening bör delen handpenning man måste erlägga vara mindre för studenter eller personer som tjänar mindre. Samtidigt som man måste fortsätta bygga små lägenheter som inte kostar så mycket. I Oslo behöver man 15% kapital som i Sverige, men när man köper en andra lägenhet behöver man 40% kapital för att undvika spekulation eller att föräldrar köper lägenheter tills sina barn flyttar hemifrån. Detta skulle behövas i Sverige också!

 

Bostadskö för studenter

I de flesta universitetsstäder finns bostadsköer för studenter, där det både finns studentlägenheter och rum i studentkorridorer i vilka man delar kök med andra studenter. På vissa orter finns bostadsgaranti för studenter, och på andra kan det vara väldigt långa köer. I både Uppsala och Lund har nationerna egna bostadsköer, som är värda att ställa sig i när man börjar. Vissa nationer har dessutom väldigt “korta” köer (på upp till en termin). Ofta kan man ställa sig i köer redan innan man börjat studera vilket verkligen rekommenderas. I vissa köer krävs dock antagningsbesked. Ett tips är att höra med studentkåren hur det funkar där du ska plugga!

 

För att summera, finns det många olika varianter och vad som passar bäst är individuellt. Det löser sig alltid, men man kan behöva vara beredd på att bo hos en fadder i några dagar, framförallt om man blir antagen sent inpå studiestart. Kolla vad som gäller för där just du ska plugga, gärna en bit i förväg.

/Johannes

När man startar sitt första konto hos någon av bankerna för att spara pengar, ställs man inför vilken typ av konto man ska använda sig av. Det är viktigt att veta vilken typ av konto som passar ens sparstrategi och investerarprofil. Det finns främst tre olika typer av konton som tillåter handel i värdepapper hos de största nätbankerna. Aktie- och fonddepå, samt de två varianterna vi rekommenderar (och fokuserar på), kapitalförsäkring (KF) och investeringssparkonto (ISK).

 

Att välja rätt bank och konto kommer hjälpa dig att minska dina kostnader. Beroende på vad du föredrar så kan det även underlätta tillvaron, t.ex. eftersom man inte behöver deklarera innehav i en KF eller ISK.

 

Avgifter ISK och KF

Skillnaden mellan de tre kontotyperna är att ISK och KF schablonbeskattas årligen baserat på statslåneräntan, medan aktie- och fonddepån beskattas med 30% vid en vinstaffär. Beskattningen av de två förstnämnda är något krånglig. ISK:s attraktionskraft styrs av schablonskattens storlek (som uppdateras från statslåneräntan) och hur portföljen utvecklas. Just nu är ISK skattemässigt bättre för allt sparande som totalavkastar mer än 0,9% per år (2015).1

 

Kapitalförsäkring är bra om man har utländska aktier

Investerar man i utländska aktier är det mer fördelaktigt med kapitalförsäkring, precis som Elin skrev i förra inlägget. Investerar man i utländska aktier med årlig utdelning är det bra med KF. Eftersom försäkringsbolaget (banken) står som ägare av aktierna kan de begära avräkning för den utländska källskatten. Försäkringsbolaget begär avräkning åt dig och man får tillbaka källskatten inom ett par år, och betalar således ingen skatt på utdelningen. Hos vissa aktörer kan dessutom utbudet av aktier vara större i en kapitalförsäkring till skillnad från andra sparformer. Det får du kolla med din bank!

 

Det finns mycket information om detta sedan tidigare på nätet, Günther Mårder förklarar det bra på Youtube, och Marcus Hernhag jämför de två kontona smidigt i tabellform här.

Risk är lätt att koppla till obehag. Men man får inte glömma sambandet mellan risk och avkastning. Om man inte tar risken att fråga ut den där tjejen man har en crush på, är man heller inte den bland kompisarna som kommer gifta sig först. Ett samband som inte bara gäller i den ekonomiska världen, utan även i livet. Den som vill ha hög avkastning på livet måste också våga ta högre risk.

 

Sambandet mellan risk och avkastning är särskilt starkt inom sparande. Sparande med hög risk (exempelvis aktiesparande) bjuder på större variationer i utveckling. Därför måste vi arbeta för att kontrollera riskerna vi tar inom sparandet, och sprida risker i tillgångar (diversifiering) och tid (genom att köpa och sälja en tillgång över längre tid). Vi som är studenter, och som har chans att spara långsiktigt, kommer minska effekten av marknadens kortsiktiga svängningar och kan ta del av börsens långsiktiga värdestegring. Historiskt har Stockholmsbörsen stigit med ungefär 12 procent per år. Eftersom både inflationen och räntan är lägre idag än vad den historiskt brukar vara, kan det dock vara bäst att sänka sin förväntan på avkastning när man blickar framåt.

 

Tid bestämmer risk

Eftersom börsen kortsiktigt kan gå ner är det inte strategiskt att stoppa in en kontantinsats till bostad på börsen, om köpet av bostaden ska ske de närmaste åren. Då kan till exempel sparkonton användas istället, även om de idag knappt ger någon ränta. Ett tips här är att ju längre sparhorisont man har, desto högre risk man ta (exempelvis högre andel börssparande).

 

Mycket hög risk är ibland inte gynnsamt ens på lång tid

Man ska dock komma ihåg, att extremt hög risk ibland inte gynnar sig ens över lång tid. Självklart går det att spela roulette (allt på rött!), spela på hästar eller investera allt i en tillgångsklass (Bitcoin?). Som alltid blir riskspridning viktigt, men även om man sprider risken mellan dem är inget av de nämnda att rekommendera i syfte att ha mycket pengar i framtiden.  

 

Låg risk kan vara den största risken

För lång sparhorisont kan istället ett riskfritt sparkonto med en riskfri ränta vara det mest riskfyllda alternativet. Låter det konstigt? Att stoppa in pengar på ett sparkonto med låg ränta (idag strax över 0%), innebär att man får avkastning i linje med inflationen eller något mer. Pengarna skyddas från att bli mindre värda, men inte mycket mer. Jag tror få sparar med mål att endast behålla pengarna. Som student är detta extra viktigt att inse när man har många år av sparande framför sig. När bankerna tar ut sina avgifter och inflationen gjort sitt finns risken att avkastningen blir obefintlig. Att inte ta någon risk med långsiktiga sparpengar är därför en av de största riskerna man kan ta!

 

Vissa risker är bättre att ta

För att långsiktigt tjäna pengar på börsen är det således viktigt att använda sig av knepen som reglerar risken. På börsen är det generellt bra att investera i ett par olika branscher, och gärna med flera aktier i varje bransch. Det är att ta en bra risk. Motsatsen är att investera alla pengar i ett fåtal bolag. Det blir en stor risk, men också en större möjlig avkastning. Här är riskjusterad avkastning viktigt. Utan att ta hänsyn till detta riskerar vi att ta mängder av dålig risk. Vi skulle kanske börja bjuda ut för många tjejer samtidigt.

 

Den största risken är att inte ta någon risk alls!

 

/Johannes

Innan man börjar en resa måste man sätta mål. Sedan måste man ha en strategi, en handlingsplan, för att nå dessa mål. Det behöver inte vara komplicerat, men att ha något till grund när man tar beslut gör det väldigt mycket lättare när man står inför nya situationer. Förra året skrev Elon Musk en uppdaterad version av Teslas master plan. En uppdatering eftersom de fyra målen satta tio år tidigare var uppfyllda. Sedan de målen sattes har det gått rätt bra för Tesla (nåväl, de går inte med vinst än), så jag bestämde mig för att skriva en egen master plan. 

 

Här är min ekonomiska master plan:

 • Införskaffa mycket kunskap från människor som är rika och ekonomiskt oberoende. Benjamin Franklin ska ha sagt att “Investment in knowledge pays the best interest”. Detta tror jag starkt på. Kan det vara så att vi har intervjuer med sådana personer på gång här på bloggen? 🙂
 • Investera i allt som ger ett positivt kassaflöde
 • Minimera passiva utgifter
 • Omge mig med människor jag får energi av, som har mål som liknar mina; och som är beredda att jobba för det
 • Utmana mig själv och ofta gå utanför min comfort-zone. Man ska testa på det mesta och behålla det bästa!
 • Jag ska vara generös mot andra 

 

Jag är väldigt säker på att det inte finns genvägar till rikedom. Visserligen är det till viss del tur, men man kan faktiskt utsätta sig för tur.1 Hårt arbete, envishet och mycket lärande är det som gäller. För mig är det även viktigt att njuta maximalt av livet. Jag vill vara generös och unna mig saker. För att citera en stor förebild, Steve Jobs:

 

“Remembering that I’ll be dead soon is the most important tool I’ve ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything — all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure – these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart.”

 

Låter det intressant? Skriv din egen master plan. Så kan vi tillsammans jobba hårdare mot att uppnå våra drömmar!

 

/Johannes