Ränta-på-ränta, vad är det? Och varför pratar alla om det? Jo, ränta-på-ränta är nästan likt ett fenomen. Ett mycket bra och hjälpsamt fenomen, om du skulle fråga oss sparare. Jag ska på ett enkelt sätt försöka förklara varför…

 

Målet med ditt sparande (oavsett i vilken form) är ofta att få dina pengar att växa på tid. Detta kommer ta olika lång tid beroende på vilken sparform du sparar i. Kom ihåg korrelationen mellan risk och avkastning. Sparalternativ med låg risk kommer att ge låg avkastning och vice versa.

 

Jag väljer att förklara hur detta kan ske genom att använda en indexfond som exempel. En indexfond är en fond (finns avgiftsfria sådana!) som följer ett specifikt index (t.ex. OMXS30). Som nybörjare anser jag att indexfonder är ett bra sätt att börja spara på, eftersom de kan vara gratis och att man kan investera i en sådan utan att egentligen följa bolagen, eller inte alls. På en del internetbanker kan man dessutom ha ett autogiro kopplat till sitt lönekonto vilket gör att man kan månadsspara (vi återkommer till varför vi är förespråkare av denna spartyp i senare inlägg), helt utan ansträngning.

 

När jag sökte efter en passande graf för att lättare förklara ränta-på-ränta, hittade jag bilden nedanför på den duktige “Framtidsfeministen”s blogg. Jag tycker att den passar otroligt bra i sammanhanget, eftersom detta trots allt är en studentblogg vilket betyder att man kanske ibland inte har råd att spara mer än just 200 kr:

Källa: http://blog.framtidsfeministen.se/2017/04/19/pengasnoboll-och-ranta-pa-ranta/, hämtad den 31 augusti 2017

 

Vad säger bilden? Vi kan använda Johannes som ett exempel. Johannes sparar 200 kr i en indexfond varje månad. Eftersom indexfonden i detta fall presterar en avkastning på 8% per år (genomsnittligt över flera år: vissa år kommer gå dåligt, andra bättre) har Johannes efter det första året 2400 kr (12 x 200 kr). Dessutom kommer han att ha tjänat 8% på dessa 2400 kr vilket ger 192 kr.

 

Detta betyder att han nästa år går in med 2592 kr. Han fortsätter att spara 200 kr per månad och har i slutet av året 4992 kr (2400 kr + 2592 kr). Dessutom har han även detta år tjänat 8% på sitt sparande vilket ger 399 kr extra. Andelen intjänat på ränta är nu dubbelt så stor som första året och totalen 5391 kr. Åren går och Johannes fortsätter att spara 200 kr varje månad. På dessa pengar kommer han varje år att tjäna in ränta (8%). Dessutom kommer han hela tiden att tjäna in ränta på de pengar han redan tjänat som ränta. Detta är vad som kallas för ränta-på-ränta.

 

Begrunda exempelbilden! Den största skillnaden ges när flest år har gått. Detta är eftersom ränta-på-ränta är en exponentiell funktion över tiden. Vad innebär det för en sparare? Jo! Det innebär att det är viktigt att spara under en längre tid, eftersom det är då pengarna på det allra bästa sättet får “verka”. Det innebär också att det är viktigt att börja spara i god tid, så att man har tid att låta dessa pengarna just verka under många, många år. På 25 år har 200 kr/månad vuxit sig till 190000 kr. Hade pengarna bara fått ligga i madrassen, som man brukar säga, hade dessa endast vuxit sig till 60000 kr. Ränta-på-ränta: ett ganska kraftigt fenomen va? Som Einstein sa, världens åttonde underverk.

 

/Elin

 

OBS! Detta är en förenkling och ingen hänsyn har tagits till exempelvis skatt eller inflation.