Nordnet genomförde för något år sedan en undersökning där man undersökte “engagerade normalsparande” kunder. Detta innebar en sparare som gör minst två affärer per år vad gäller aktier, fonder eller värdepapper. Detta fann man:

 

  • Män är mer aktiva i sitt sparande och har också ett sparkapital som är 45 procent större än kvinnors.
  • Kvinnor är bättre på att månadsspara än män och har normalt en större riskspridning med anledning av att många väljer fonder före aktier.
  • Bland kvinnor är det tre av tio som bara äger fonder vilket är nästan tre gånger fler än bland män.
  • Män är betydligt mer intresserade av att investera i utländska värdepapper.
  • Det är 40 procent vanligare att kvinnor månadssparar jämfört med männen.

 

När Framtidsfeministen skrev om ämnet förra året fann hon att för varje hundralapp män sparar investerar de 45 kr i aktier. Kvinnor investerar 37 kr per sparad hundralapp.1Fler kvinnor måste investera mer i aktier, för att få en större avkastning och ha mer pengar i framtiden. För att citera samma inlägg:

 

“Att investera i aktier är mer riskabelt än att ha pengarna på banken men ger också chans till högre avkastning. Om du till exempel investerar 41 000 kr med 2 % snittavkastning kommer du ha 61 000 kr efter 20 år. Men om du istället har en snittavkastning på 8 % kommer du ha 191 000 kr. Det skiljer alltså 130 000 kr! Sparar du långsiktigt kan det vara värt att ta mer risk med några fler kronor per hundralapp!”

 

Claes Hemberg har även jämfört män och kvinnors sparande på Avanzas blogg.2 För två år sedan gjorde Hemberg denna jämförelse. Då hade kvinnors aktier stigit med i snitt +36% mot männens som hade tappat -0,5% under de 12 föregående månaderna. Förklaringen Hemberg hade var att kvinnor sparar i mer tåliga bolag. Fler lockas att köpa “kvinnliga bolag” när börsen är ojämn vilket gör kvinnor till ännu större vinnare. Samtidigt tappar “manliga bolag” tilltro och blir extra stora förlorare. När Hemberg blickade tillbaka över de tre föregående årens avkastning var det dock väldigt jämnt, kvinnor +82% mot männens +88%.

 

Nyare statistik från Avanza visar att de tio mest populära aktierna bland kvinnor gått mycket bättre än Stockholmsbörsen på tre års sikt.3 Johanna Kull menar på att kvinnors sparplan inte bara är stabil och långsiktig, utan att favoritaktierna även stigit fyra gånger mer än genomsnittet på Stockholmsbörsen.

 

 

I dag är en majoritet av alla ekonomistuderande kvinnor. Ärvda pengar och värdepapper fördelas i stort sett jämt mellan könen samtidigt som uppfostran har blivit mer jämställd mellan könen. Generellt sett sprider kvinnor riskerna bättre, är mer långsiktiga, skaffar sig information självständigt och spar mer regelbundet.

 

Det bästa framöver är väl om fler kvinnor gör som männen och sparar i aktier, och fler män gör som kvinnor och investerar i välskötta företag, långsiktigt. Kvinnor: spara mer, och män: spara bättre!

 

/Johannes

I första delen av denna serie kring risk, skrev jag att mina aktieinnehav är det mest riskfyllda alternativet jag äger. Att investera i aktier kan nämligen vara otroligt riskabelt. Många tar dessutom onödigt hög risk när de väljer bolag. I detta inlägg kommer jag att förklara hur jag själv gör och hur man kan tänka kring att minimera risken inom portföljen.

 

Till att börja med, har jag två aktieportföljer – en med svenska innehav och en med utländska. Anledningen till detta är att det på grund av skatteregler är mer förmånligt att äga utländska innehav i en kapitalförsäkring (KF). De svenska innehaven kan ägas på ett vanligt investeringskonto (ISK).

 

Jag väljer dock att se de två portföljerna som komplement till varandra. Den utländska portföljen skulle jag aldrig låta “stå på egna ben” eftersom den (enligt mig) innehåller för få bolag för detta.

 

Dessa två konton ser ut som följande:

Hur skapar jag mina två portföljer? För mig handlar det dels om själva bolagen i sig, men också hur sammansättningen överlag ska fungera.

 

De regler jag går efter ser ut som följande:

 

Bolaget ska gå med vinst:

Min första regel handlar om att de bolag jag investerar i ska gå med vinst. Detta betyder att förhoppningsbolag såsom bolag som forskar för att förhoppningsvis kunna komma på nya innovationer (t.ex. mediciner) i detta skede sållas bort. Jag vill inte hoppas på att det ska gå bra för ett bolag, jag vill kunna känna mig relativt säker på det.

 

Bolaget ska ge utdelning:

Alla bolag i min portfölj ska dela ut utdelning (förutom Berkshire Hathaway som själva återinvesterar denna “utdelning”). Detta innebär att bolaget antingen en, eller flera gånger per år delar ut en del av vinsten direkt till mig som aktieägare. Att bolag delar ut utdelning betyder ofta att de är av lite mognare sort, eftersom de både går med vinst samt har råd att dela ut delar av denna vinst till aktieägaren. Med denna utdelning kan jag välja att göra två saker: behålla pengarna eller återinvestera de i bolaget. Jag själv väljer alltid att återinvestera pengarna i samma bolag som jag fått utdelning från för att på så sätt få fler aktier i bolaget. Ett separat inlägg om utdelning kommer komma här på bloggen vid senare tillfälle.

 

Bolaget ska handlas på de större listorna:

Med undantag för Kopparbergs (som handlas på Nordic MTF), handlas alla de bolag jag äger på någon av de större listorna. Av de svenska innehaven handlas de alla antingen på Mid eller Large cap (alltså de två största listorna vi har i Sverige). De utländska innehaven handlas på liknande listor. Anledningen till att jag vill att de bolagen jag äger ska handlas på större listor, har att göra med vad detta säger om deras börsvärde. Handlas en aktie på Mid eller Large cap (eller liknande, utländska listor) säger det mig att bolaget är tillräckligt stort (och därmed ofta stabilt) för mig. Att köpa bolag från någon av de mindre listorna kan vara en god affär då mindre bolag växer snabbare. Men som sagt: med högre avkastning kommer också en högre risk.

 

Pilotskola:

Begreppet “pilotskola” innebär att de som driver ett bolag själva ska känna av svängningarna i bolaget. Både när det går bra och när det går mindre bra: precis som en pilot. Detta betyder mer konkret att VD och styrelse i ett bolag ofta äger aktier i det bolaget de jobbar åt. Att sin privata ekonomi korrelerar med hur väl det går för företaget, är ofta en bra morot för arbetarna. Går det dåligt för bolaget påverkas ju dessa lika illa som resterande aktieägare!

 

Bonus!

Bolaget ska sälja varor/tjänster som jag själv använder:

En bonus (men alltså inte regel) är om bolaget jag är intresserad av att ta in i portföljen är något vars produkter/tjänster jag använder eller som används i min omgivning. Ett exempel på detta är Axfood som bland annat äger Willys där jag ofta går och handlar. Ett annat exempel är Duni och Essity (“nya” SCA) vars produkter (bl.a. ljus, engångsartiklar eller pappershanddukar) vi använde på min förra arbetsplats.  

 

Att kolla på dessa faktorer innan ett bolag blir till ett innehav för dig, är redan det att sänka risken. Fortsättningsvis har jag dock även regler för hur portföljen i helhet ska se ut.

 

Bolagen ska ingå i skilda branscher:

Mina bolag ska ingå i skilda branscher. Att ett eller två bolag erbjuder liknande produkter/tjänster är dock för mig helt rimligt. I min portfölj ska nämligen en massa olika branscher representeras. Anledningen till detta är att olika branscher påverkas på olika sätt vid t.ex. ekonomiska kriser då vissa produkter/tjänster endast ses som “lyxvaror” medans andra fortfarande krävs (t.ex. det toalettpapper som Essity säljer eller maten som säljs på ICA). Att ha bolag som ingår i olika branscher har fler fördelar: vår värld utvecklas konstant och det kan vara svårt att förutspå vad exakt som vi kommer vara beroende av i framtiden. Kanske kommer vissa branscher inte finnas kvar (eller i alla fall se väldigt annorlunda ut) om bara några år och därför tycker jag det känns bra att sprida risken och ha många olika branscher i min portfölj.

 

Att ha en plan där du både granskar bolagen i sig för att sedan bestämma hur din portfölj i en helhet ska se ut, sänker risken betydligt jämfört om en sådan plan inte finns.

 

/Elin

Risk är lätt att koppla till obehag. Men man får inte glömma sambandet mellan risk och avkastning. Om man inte tar risken att fråga ut den där tjejen man har en crush på, är man heller inte den bland kompisarna som kommer gifta sig först. Ett samband som inte bara gäller i den ekonomiska världen, utan även i livet. Den som vill ha hög avkastning på livet måste också våga ta högre risk.

 

Sambandet mellan risk och avkastning är särskilt starkt inom sparande. Sparande med hög risk (exempelvis aktiesparande) bjuder på större variationer i utveckling. Därför måste vi arbeta för att kontrollera riskerna vi tar inom sparandet, och sprida risker i tillgångar (diversifiering) och tid (genom att köpa och sälja en tillgång över längre tid). Vi som är studenter, och som har chans att spara långsiktigt, kommer minska effekten av marknadens kortsiktiga svängningar och kan ta del av börsens långsiktiga värdestegring. Historiskt har Stockholmsbörsen stigit med ungefär 12 procent per år. Eftersom både inflationen och räntan är lägre idag än vad den historiskt brukar vara, kan det dock vara bäst att sänka sin förväntan på avkastning när man blickar framåt.

 

Tid bestämmer risk

Eftersom börsen kortsiktigt kan gå ner är det inte strategiskt att stoppa in en kontantinsats till bostad på börsen, om köpet av bostaden ska ske de närmaste åren. Då kan till exempel sparkonton användas istället, även om de idag knappt ger någon ränta. Ett tips här är att ju längre sparhorisont man har, desto högre risk man ta (exempelvis högre andel börssparande).

 

Mycket hög risk är ibland inte gynnsamt ens på lång tid

Man ska dock komma ihåg, att extremt hög risk ibland inte gynnar sig ens över lång tid. Självklart går det att spela roulette (allt på rött!), spela på hästar eller investera allt i en tillgångsklass (Bitcoin?). Som alltid blir riskspridning viktigt, men även om man sprider risken mellan dem är inget av de nämnda att rekommendera i syfte att ha mycket pengar i framtiden.  

 

Låg risk kan vara den största risken

För lång sparhorisont kan istället ett riskfritt sparkonto med en riskfri ränta vara det mest riskfyllda alternativet. Låter det konstigt? Att stoppa in pengar på ett sparkonto med låg ränta (idag strax över 0%), innebär att man får avkastning i linje med inflationen eller något mer. Pengarna skyddas från att bli mindre värda, men inte mycket mer. Jag tror få sparar med mål att endast behålla pengarna. Som student är detta extra viktigt att inse när man har många år av sparande framför sig. När bankerna tar ut sina avgifter och inflationen gjort sitt finns risken att avkastningen blir obefintlig. Att inte ta någon risk med långsiktiga sparpengar är därför en av de största riskerna man kan ta!

 

Vissa risker är bättre att ta

För att långsiktigt tjäna pengar på börsen är det således viktigt att använda sig av knepen som reglerar risken. På börsen är det generellt bra att investera i ett par olika branscher, och gärna med flera aktier i varje bransch. Det är att ta en bra risk. Motsatsen är att investera alla pengar i ett fåtal bolag. Det blir en stor risk, men också en större möjlig avkastning. Här är riskjusterad avkastning viktigt. Utan att ta hänsyn till detta riskerar vi att ta mängder av dålig risk. Vi skulle kanske börja bjuda ut för många tjejer samtidigt.

 

Den största risken är att inte ta någon risk alls!

 

/Johannes

Riskspridning handlar om att sänka den risk man tar genom att inte “lägga alla ägg i samma korg”, som det så fint heter. Inom sparande och investeringar är det viktigt med riskspridning, i flera olika sammanhang. I tre delar med start i detta inlägg, kommer vi att förklara risk och hur man kan sprida (och därigenom sänka) denna i sitt sparande.

 

Detta inlägg kommer fokusera på olika sorters sparande man kan ha. Del 2 kommer handla om hur riskspridning ser ut beroende på vilken tidshorisont man bestämmer sig för att ha. Slutligen kommer del 3 att handla om hur man kan använda sig av riskspridning för att sänka risken inom sin aktieportfölj.

 

Del 1 – Riskspridning
Att spara alla sina pengar på ett och samma ställe tycker jag är en dålig idé, oavsett hur “duktig” man är på att veta hur man ska placera sina pengar. Hur gör jag? Hur tänker jag kring olika sorters sparande och varför? På den här bloggen kommer vi ibland att ta upp hur vi gör och det kan ge inspiration till er som läser om hur ni vill göra. I slutändan handlar det dock alltid om att själv känna vad som känns bra för en själv.

 

De olika sorters alternativen är de jag sparar i och är listade i “risk-ordning”, med det alternativet högst upp som anses ha lägst risk:

  • en buffert
  • ett sparkonto med 0,60% ränta
  • räntefond
  • fonder
  • aktier

 

Buffert:

Innan man börjar spara i de olika alternativen jag kommer ge exempel på nedan, tycker jag att man ska ha en buffert. Hur stor ska den vara? Olika människor behöver såklart olika stora buffertar, allt handlar om utgifternas storlek vilka ju såklart varierar mellan olika människor. En tumregel kan dock vara att ha en buffert som är lika stor som tre månaders utgifter. Denna buffert tycker jag ska finnas på ett konto där man snabbt kommer åt pengarna, alltså ett konto med fria uttag. Anledningen till att ha en sparad buffert (som är lätt att komma åt) handlar om att saker och ting händer här i livet. Kylskåpet går sönder, hunden behöver akut operera bort halsmandlarna eller så vill grannarna bestämt att man ska sätta upp ett staket mot deras tomt. Att ha en sparad buffert är verkligen guld värt då man alltid har pengar som man snabbt kan betala oförutsägbara kostnader med.

 

Sparkonto:

Sparkonto skulle man kunna säga har samma risknivå som en buffert. Det beror dock på, skulle jag vilja hävda. Vissa sparkonton har nämligen en bestämd bindningstid då pengarna är “låsta” till banken. Detta innebär i de fallen att du som sparare inte kan ta ut dessa pengar när du vill, utan bara efter att bindningstiden gått ut. Andra sparkonton (t.ex. det jag själv använder mig utav på Avanza) har fria uttag och kan därför liknas vid en buffert. Personligen tycker jag dock om att skilja på min buffert och mitt sparkonto eftersom de är menade att gå till två helt skilda ändamål.

 

Räntefond:

Nästa del av mitt egna sparande har jag valt att placera i en räntefond. Dessa går bland annat att placera i via nätmäklare som Avanza (som jag själv använder) eller Nordnet. Jag sparar i en räntefond som heter “Spiltan Räntefond Sverige” eftersom den har en låg förvaltningsavgift på 0,10%. Att spara i en räntefond är mer riskfritt än att spara i t.ex. en vanlig fond och ger därför också lägre avkastning än en sådan, eftersom risk och avkastning korrelerar.

 

Fonder:

Utöver min buffert, mitt sparkonto och min räntefond sparar jag dessutom i några fonder. Dessa är följande:

Anledningen till att jag sparar i både fonder och aktier är helt enkelt för att sprida risken, i min mage känns det bäst. En fond förvaltas av någon annan och kan ha olika “teman” (t.ex. teknik) där flera bolag ingår. Olika fonder kostar olika mycket och vissa fonder är mer aktiva än andra. Mina fonder kan jag känna mig trygg över att någon annan har hand om och känner därför inte behovet att kolla dessa lika ofta som mina aktier. Vi återkommer till fonder i ett framtida inlägg där vi förklarar lite mer ingående hur man kan tänka kring ämnet!

 

Aktier:

Det alternativ med störst risk i mitt sparande är mina aktier och dessa är följande:

Att spara i aktier kan vara att ta stor risk eftersom det i ett enskilt bolag kan hända otroligt mycket bara på några få timmar. Ett exempel på detta är när ett bolag släpper en rapport om hur det går för dem. Är rapporten under marknadens förväntningar kan aktien falla rejält. Pengar som du kan behöva inom det närmsta ska därför ALDRIG investeras i aktier eftersom mycket kan hända på kort tid. Detta kommer Johannes förklara mer i del 2 av denna serie om risk.

 

Aktier är alltså ett relativt riskfyllt sätt att spara sina pengar på men det finns knep för att minimera den risken. I del 3 kommer jag förklara mer om detta.

 

Sammanfattningsvis vill jag säga att riskspridning är något som görs för att minska den där “magonten” man lätt skulle kunna få genom att t.ex. enbart ha ett sparande i några få aktier. Riskspridning kan dock även handla om att ta olika sorters risker, vilket jag förklarat genom att visa hur jag själv gör. Somliga läsare av detta inlägg kan komma att tycka att den risk jag tar är onödigt låg, då jag sprider den ganska rejält. Andra läsare kanske tycker att risken jag tar är för hög, då jag till exempel sparar i aktier. Hur man väljer att spara, alltså i vad samt hur mycket i varje del, är dock upp till var och en. Jag gillar helt enkelt att kunna sova riktigt gott om natten samtidigt som jag tar en större risk med delar av mitt sparande.

 

/Elin